Cumhuriyetin ilk yılları, devrimler henüz tam oturmamıştır. Akşam vilayet konağında ilin ileri gelenleri ile tanışma ve yemek vardır. İlin valisi Atatürk’ün yanındadır. Atatürk gelenlere bakmaktadır. Gözü, sakalı bel hizasında bir kişiye takılır ve valiye kısık bir sesle ”Bu çok uzun sakallı kim?” diye sorar. Vali bey, Atatürk’e ”Paşam bu Şıh Hazretleridir. Bu çevrede çok sevilir ve saygın bir kişidir.” der. Şıhın kıyafeti ve sakalı Atatürk’ün dikkatini çeker ve Şıhı yanına çağırır ”Şıh Hazretleri! Bölgede sevilen sayılan bir kişi olduğunuzu vali bey söyledi” der. Şıh,başını sallar ve ”Sağolsunlar beni severler sayarlar Paşam” der. Atatürk memnuniyetini ifade eder ve ”Şıh Hazrertleri sakalınız dikkatimi çekti. Sakal bırakmak iyidir. Ancak çok uzun olması itibarı artırmaz uygun ölçüde olması daha yakışır alır.” der ve eliyle çene hizasını gösterir. ”Hiç değilse Peygamber efendimizinki gibi” der. Şıh, ”Olur paşam” der ve gönülsüz olarak köşkten ayrılır. Atatürk ilden ayrılır aradan bir ay geçer Atatürk valiyi arar ve ”Şıh sakalı kesti mi?” diye sorar vali şaşırır Atatürk’ün unuttuğunu düşünmüştü ”Paşam kellemi keserim sakalımı kesmem diyor bizde halk yanlış anlamasın diye baskı yapmıyoruz.” der. Atatürk valiye ”Tamam” der ve özel kalemini çağırır Nevşehir valiliğine telgraf yazdırır. Telgrafta ”Şıh Hazretlerini Manisa Valiliğine atadım. Devlet memuru olucak şekilde kılık kıyafetini ayarlayı, mazbatasını ve emrini almak üzere Çankaya Köşküne gelsin.” der. Telgrafı alan şıh, sakalı kestirir, kıyafetlerini ayarlar ve Çankaya Köşküne gelir. Nizamiye’de kendini tanıtır Atatürk’ün beklediğini söyler. Nizamiye görevlisi ”Tamam Şıhım haberimiz var. Atatürk size bu kapalı zarfı gönderdi yanıma gelmeden önce okusun dedi.” Şıh zarfı açar zarfta ”Mevki ve makam için bugün sakalını kesen yarın devletini satar.” yazıyordur.

View text
 • 22 saat önce
 • 218
View photo
 • 22 saat önce
 • 11071
View photo
 • 22 saat önce
 • 5193
View photo
 • 22 saat önce
 • 288
View photo
 • 22 saat önce
 • 2504
View photo
 • 22 saat önce
 • 670134
View photo
 • 22 saat önce
 • 3670
View photo
 • 22 saat önce
 • 2996
View photo
 • 22 saat önce
 • 110
View photo
 • 22 saat önce
 • 17177
View photo
 • 22 saat önce
 • 507006
View photo
 • 22 saat önce
 • 25
View photo
 • 22 saat önce
 • 65009
View photo
 • 22 saat önce
 • 5286
View photo
 • 22 saat önce
 • 9810
x